Loading

Greenland Story in Danish on ASF Concerns about Harvest

STORY BELOW IS IN DANISH, AND PUBLISHED IN NUUK, GREENLAND

To View the Story in Google Translate in English, Click here


SERMITSIAQ AG

June 4, 2015

Canadisk miljøorganisation vil begrænse grønlandsk laksefiskeri

Beskyttelse af laksen i Nordatlanten kræver, at Grønlands laksefangst mere end halveres samt at kommercielt fiskeri helt forbydes, mener Atlantic Salmon Federation

Grønlands stigende fangst af nordatlantisk laks er nået til et uholdbart niveau, mener den canadiske miljøorganisation Atlantic Salmon Federation (ASF).

Fra 2013 til 2014 steg mængden af laks fanget i Grønlands blandede fiskeri fra 47 tons til 58 tons om året. ASF vil nu have det tal reduceret til omkring 20 tons om året, samt at fangsten ikke drives kommercielt.

– Grønland har planer om at drive fangsten kommercielt samt at tillade ubegrænset fangst af laks til eget brug. Med den begrænsede bestand af nordatlantisk laks, finder vi dette fuldkommen uacceptabelt, siger formanden for ASF, Bill Taylor, i en pressemeddelelse.

Annonce JOB: Projektmedarbejder søges til IPIS

Ifølge havorganisationen ICES fanger Grønland 63 procent af alle de laks, som normalt overvintrer i landets farvande, inden de vender tilbage til Canada.

Under det årlige møde i det North Atlantic Salmon Conservation Organisation, som holdes i Labrador 2.-5. juni, vil ASF forsøge at få Grønland til at skrive under på en flerårige aftale, der vil regulere landets laksefiskeri.

– Påvirkning fra fiskeriet er noget, som effektive reguleringer kan hjælpe med at lette, og der er flere initiativer, som kan igangsættes i år, og som kan have et positiv indvirkning med det samme, siger Bill Taylor.

Ifølge havorganisationen ICES er bestanden af laks så truet, at ICES foreslår, at fangsten i områder med mere end en fiskeart kun sker, når tilstanden af alle arter kendes, samt at laksefiskeri kun foregår de steder, hvor bestanden har det godt.

– Blandet fiskeri er en uacceptabel menneskelig påvirkning af laksebestande, som allerede lider under, at deres levesteder forsvinder, blandet med opdrættet laks samt et ændret miljø, siger Bill Taylor.

I april forbød den canadiske regering fridtids fiskere at fange laks i New Brunswick, Nova Scotia og Prince Edward Island for at beskytte bestanden. Yderligere tiltag forventes til sommer.

Udover en mindre fangst ser ASF gerne, at Grønland også indfører bedre indrapportering og monitorering af sit laksefiskeri.


http://sermitsiaq.ag/canadisk-miljoeorganisation-begraense-groenlandsk-laksefiskeri